TV& VIDEO

trốn đóng bảo hiểm

Hơn 7.600 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm trong năm 2015

Hơn 7.600 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm trong năm 2015

VTV.vn - Đến cuối năm 2015, số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp sử dụng lao động vẫn còn trên 7.600 tỷ đồng.