TV& VIDEO

trọng lực

NASA đưa máy in 3D vào vũ trụ

NASA đưa máy in 3D vào vũ trụ

 Các nhà khoa học thuộc cơ quan NASA đang chuẩn bị đưa một chiếc máy in 3D vào vũ trụ trong năm tới để giúp đỡ các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế.