TV& VIDEO

Trồng nho

Trồng nho tại vùng đất khắc nghiệt Senegal

Trồng nho tại vùng đất khắc nghiệt Senegal

VTV.vn - Với niềm đam mê rượu vang, hai người Pháp là Philippe Franchois và Francois Normant đã tới Senegal bắt đầu cuộc thử nghiệm trồng nho tại vùng đất khắc nghiệt.