TV& VIDEO

trồng rừng

Quảng Nam: Tăng cường phát triển kinh tế rừng

Quảng Nam: Tăng cường phát triển kinh tế rừng

VTV.vn - Tỉnh Quảng Nam sẽ chú trọng chọn cây giống, chuyển đổi rừng trồng hiệu quả, mang tính chiến lược lâu dài.