TV& VIDEO

trục vớt cầu Ghềnh

Bắt đầu tiến hành trục vớt cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Bắt đầu tiến hành trục vớt cầu Ghềnh ở Đồng Nai

VTV.vn - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, Bộ Giao thông Vận tải sáng 26/3 đã tiến hành các phương án trục vớt cầu Ghềnh.