TV& VIDEO

trục vớt tàu

Tiếp tục hút dầu tàu hàng chìm tại cảng Quy Nhơn

Tiếp tục hút dầu tàu hàng chìm tại cảng Quy Nhơn

VTV.vn - Đã có nhiều tiến triển trong việc hút dầu trên các tàu hàng bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.