TV& VIDEO

trùm khủng bố

Những thành tựu nổi bật trong 8 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Obama

Những thành tựu nổi bật trong 8 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Obama

VTV.vn - Trong những thành tựu của 8 năm cầm quyền, Tổng thống Obama đã góp phần vực dậy nền kinh tế, tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden, cải thiện quan hệ với Iran và Cuba.