TV& VIDEO

Trứng Artemia

Đưa thuế nhập khẩu trứng Artemia về 0%

Đưa thuế nhập khẩu trứng Artemia về 0%

VTV.vn - Trứng Artemia - thức ăn dành cho tôm giống - đã được Chính phủ chấp thuận đưa thuế nhập khẩu về 0%.