TV& VIDEO

trưng cầu dân ý Brexit

Phe ủng hộ Anh ở lại EU đang dẫn trước với 51%

Phe ủng hộ Anh ở lại EU đang dẫn trước với 51%

VTV.vn - Nước Anh và cả liên minh châu Âu EU đang ở trong thời khắc lịch sử khi cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh có rời khỏi EU (còn được gọi là Brexit) đang diễn ra.