TV& VIDEO

trưng cầu ý dân

EU để ngỏ khả năng thay đổi về Brexit

EU để ngỏ khả năng thay đổi về Brexit

VTV.vn - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố: EU vẫn luôn để ngỏ khả năng là có sự thay đổi ý kiến từ phía Anh về việc có rời khỏi EU hay là không.