TV& VIDEO

Trung Đông

Việt Nam - Đối tác giàu tiềm năng tại Trung Đông

Việt Nam - Đối tác giàu tiềm năng tại Trung Đông

VTV.vn - Những ngày qua, báo tại Trung Đông và một số nước lân cận đã dành những trang viết riêng về cơ hội kinh tế hứa hẹn từ Việt Nam.