trung tâm đăng kiểm

Đình chỉ hoạt động Trung tâm Đăng kiểm 81-03D Gia Lai

Đình chỉ hoạt động Trung tâm Đăng kiểm 81-03D Gia Lai

VTV.vn - Trung tâm Đăng kiểm 81-03D Gia Lai thuộc Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai vừa bị Cục đăng kiểm Việt Nam đình chỉ mọi hoạt động trong thời gian 1 tháng, từ 3/10.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive