TV& VIDEO

trung tâm dự báo khí tượng

Sẽ còn 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng Trung Bộ, Nam Bộ

Sẽ còn 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng Trung Bộ, Nam Bộ

VTV.vn - Trong quý IV năm 2017, khả năng có 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Trung bộ, Nam bộ.