TV& VIDEO

trung tâm dự báo khí tượng

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Kiên Giang chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Kiên Giang chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng UBQG Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới