TV& VIDEO

trung tâm hành chính công

Những địa phương đi đầu trong xây dựng nền hành chính vì dân

Những địa phương đi đầu trong xây dựng nền hành chính vì dân

VTV.vn - Đà Nẵng, Quảng Ninh, TP.HCM, Sơn La là một số địa phương đi đầu hoặc đã có những nỗ lực khắc phục yếu kém để xây dựng nền hành chính vì dân.