TV& VIDEO

trung tâm hỗ trợ

TP.HCM nỗ lực chăm lo đời sống của người không nơi nương tựa

TP.HCM nỗ lực chăm lo đời sống của người không nơi nương tựa

VTV.vn - Trong dịp cuối năm, TP.HCM tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để thu gom, vận động, chăm lo đời sống cho người ăn xin, lang thang, không nơi nương tựa.