TV& VIDEO

trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục

Các trường Đại học sẽ chính thức được phân tầng và xếp hạng

Các trường Đại học sẽ chính thức được phân tầng và xếp hạng

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thành hướng dẫn chi tiết trong việc phân tầng xếp hạng Đại học và lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các trường Đại học.