TV& VIDEO

Trung tâm Lao động Ngoài nước

Thêm 500 cơ hội đi tu nghiệp, thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thêm 500 cơ hội đi tu nghiệp, thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

VTV.vn - Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tuyển chọn tiếp 500 ứng viên tham gia chương trình đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản với các nghề xây dựng, sản xuất chế tạo.