Trung tâm Lao động Ngoài nước

Tuyển 400 điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Đức

Tuyển 400 điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Đức

VTV.vn - Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tuyển chọn 400 điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Đức.