TV& VIDEO

Trung tâm Lao động Ngoài nước

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp tuyển lao động làm việc tại Đài Loan từ tháng 3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp tuyển lao động làm việc tại Đài Loan từ tháng 3

VTV.vn - Từ tháng 3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trực tiếp tham gia tuyển chọn, đào tạo lao động đi làm việc tại Đài Loan.