TV& VIDEO

trung tâm logistics

Hoàn thành dự án mở rộng cảng Chu Lai, Quảng Nam

Hoàn thành dự án mở rộng cảng Chu Lai, Quảng Nam

VTV.vn - Sau gần 1 năm thi công, hiện dự án mở rộng cảng Chu Lai (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam) đã hoàn thành.