TV& VIDEO

trung tâm logistics

Cấp thiết triển khai vận tải đa phương thức

Cấp thiết triển khai vận tải đa phương thức

VTV.vn - Thực tế ở Việt Nam, vận tải đa phương thức không phải là khái niệm mới. Từ năm 2009, Chính phủ đã ban hành nghị định về loại hình vận tải này.