TV& VIDEO

trung tâm ngoại ngữ

Chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa phát hiện 14/17 trung tâm ngoại ngữ, tin học có sai phạm.