TV& VIDEO

Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai

Phim tài liệu về biến đổi khí hậu của VTV được trình chiếu trước thềm Hội nghị COP 21

Phim tài liệu về biến đổi khí hậu của VTV được trình chiếu trước thềm Hội nghị COP 21

VTV.vn - Bộ PTL "Tác động của biến đổi khí hậu tới di sản văn hóa Hội An" của TT Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai đã được chọn trình chiếu trước thềm Hội nghị COP 21.