Trung tâm Văn hóa Pháp

Khai trương Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội

Khai trương Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội

VTV.vn - Trung tâm văn hóa Pháp Hà Đông - chi nhánh thứ hai của Viện Pháp tại Hà Nội vừa chính thức khai trương.