TV& VIDEO

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh

Hơn 250 DN TP.HCM dự Đối thoại thuế và doanh nghiệp

Hơn 250 DN TP.HCM dự Đối thoại thuế và doanh nghiệp

Đối thoại nhằm phổ biến những nội dung chính sách mới về thuế và trả lời các câu hỏi vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuế.