TV& VIDEO

Trung tâm y tế

Bác sỹ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Pakistan

Bác sỹ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Pakistan

VTV.vn - Tại trung tâm y tế Karachi ở Pakistan, những bệnh nhân nghèo luôn được chào đón. Họ được chữa trị miễn phí bởi một bác sỹ già tận tâm cứu người.