TV& VIDEO

Trung ương Đảng

Quảng Trị kỷ luật hàng chục Đảng viên vi phạm

Quảng Trị kỷ luật hàng chục Đảng viên vi phạm

VTV.vn - Từ năm 2011 đến quý I/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra đối với 8 tổ chức Đảng và 3 Đảng viên.