TV& VIDEO

Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Hàn Quốc luôn ưu tiên quan hệ hợp tác với Việt Nam

Hàn Quốc luôn ưu tiên quan hệ hợp tác với Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc Lee Mi Kyung cho biết Hàn Quốc luôn ưu tiên quan hệ hợp tác với Việt Nam.