TV& VIDEO

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Nỗ lực sớm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào cuộc sống

Nỗ lực sớm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vào cuộc sống

VTV.vn - Sau hơn 1 ngày làm việc, sáng 30/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đã bế mạc.