TV& VIDEO

trường đại học danh giá

Học sinh Hàn Quốc kém hạnh phúc nhất thế giới vì áp lực học hành

Học sinh Hàn Quốc kém hạnh phúc nhất thế giới vì áp lực học hành

VTV.vn - Để vào được những trường đại học danh giá, học sinh Hàn Quốc ôn luyện ngày đêm với áp lực rất căng thẳng.