TV& VIDEO

trường điểm

Thừa Thiên Huế hướng tới phổ cập dạy bơi trên toàn tỉnh

Thừa Thiên Huế hướng tới phổ cập dạy bơi trên toàn tỉnh

Giáo dục dạy bơi cho trẻ em trong nhà trường là một chương trình hiện nay được Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế quan tâm.