trường học mới

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai mô hình trường học mới

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai mô hình trường học mới

VTV.vn - Mô hình trường học mới triển khai ở cấp THCS các nhà trường, các phòng Giáo dục Thanh Hóa phải chủ động về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, phòng học cho học sinh.