trường học mới

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai mô hình trường học mới

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai mô hình trường học mới

VTV.vn - Mô hình trường học mới triển khai ở cấp THCS các nhà trường, các phòng Giáo dục Thanh Hóa phải chủ động về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, phòng học cho học sinh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive