TV& VIDEO

trường học

Các trường học ở Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Các trường học ở Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

VTV.vn - Nằm cuối nguồn sông Ô Lâu, nhiều trường học thuộc 3 xã vùng trũng Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương thuộc huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) phải nghỉ học dài ngày.