Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc không bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng

Trương Mạn Ngọc không bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng

VTV.vn - Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong là một quyết định đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Trương Mạn Ngọc.