Trương Minh Quốc Thái

Phim Vực thẳm vô hình - Tập 2: Lộ mánh khóe tống tiền những người đàn ông nước ngoài sống tại Việt Nam của các gái bao

Phim Vực thẳm vô hình - Tập 2: Lộ mánh khóe tống tiền những người đàn ông nước ngoài sống tại Việt Nam của các gái bao

VTV.vn - Trong tập 2, Vân, Chi là những gái gọi nằm trong đường dây cao cấp. Họ đã dùng nhiều mánh khóe để trấn lột tiền của những người đàn ông ngoại quốc.