trường ngoài công lập

Hà Nội cho phép các trường tư thục tuyển sinh sớm

Hà Nội cho phép các trường tư thục tuyển sinh sớm

VTV.vn - Cần yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tuyển sinh đầu các cấp. Đây là công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.