TV& VIDEO

trường ngoài công lập

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: "Lượng sức" để vào trường công lập

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: "Lượng sức" để vào trường công lập

VTV.vn - Để có thể vào trường công lập, điều quan trọng là học sinh phải căn cứ vào học lực thực tế của mình để quyết định chọn trường.0