TV& VIDEO

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh đã lọt mắt xanh đạo diễn Sài Gòn nhật thực như thế này đây!

Trương Ngọc Ánh đã lọt mắt xanh đạo diễn Sài Gòn nhật thực như thế này đây!

VTV.vn - Trong cuộc trò chuyện tại Talk Vietnam, Othello Khanh – đạo diễn phim Sài Gòn nhật thực – đã kể về ấn tượng đầu tiên Trương Ngọc Ánh tạo ra cho ông.