TV& VIDEO

trưởng phòng

Chống trục lợi bảo hiểm xe cơ giới - Doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó

Chống trục lợi bảo hiểm xe cơ giới - Doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó

Thiếu cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, chế tài xử phạt các hành vi gian lận còn lỏng lẻo hay sự tiếp tay của nhân viên bảo hiểm chính là những yếu tố gây cản trở việc chống trục lợi bảo hiểm xe cơ giới hiện nay.