TV& VIDEO

Trương Thị Mai

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quần chúng

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quần chúng

VTV.vn - Ngày 25/1, Hội đồng Công tác Quần chúng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.