trường trung cấp

Nhiều thanh niên lựa chọn khởi nghiệp nông nghiệp

Nhiều thanh niên lựa chọn khởi nghiệp nông nghiệp

VTV.vn - Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp từ vùng núi cao cho đến vùng cát trắng bạc màu.