TV& VIDEO

truy bắt tội phạm

Bình xịt hóa chất AND giúp nhận diện tội phạm

Bình xịt hóa chất AND giúp nhận diện tội phạm

VTV.vn - Cảnh sát Anh đang dùng một loại hóa chất dạng lỏng chứa mã ADN giúp nhận diện, truy bắt tội phạm trong những trường hợp hỗn loạn.