TV& VIDEO

truy cứu trách nhiệm hình sự

Bác thông tin Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương

Bác thông tin Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương

VTV.vn - Liên quan tới thông tin Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương, phía Bộ Y tế khẳng định đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt.