TV& VIDEO

trụy tim mạch

Bán cám cho chủ trang trại tặng kèm... chất cấm

Bán cám cho chủ trang trại tặng kèm... chất cấm

VTV.vn - Thủ đoạn của các đối tượng môi giới đưa chất cấm trong thức ăn chăn nuôi là mang cám đến bán cho các chủ trang trại và tặng kèm những túi đựng chất cấm.