TV& VIDEO

truy xuất nguồn gốc thịt heo

TP.HCM chính thức truy xuất nguồn gốc thịt heo tại chợ đầu mối

TP.HCM chính thức truy xuất nguồn gốc thịt heo tại chợ đầu mối

VTV.vn - Từ hôm nay (31/7), Sở Công Thương TP.HCM chính thức truy xuất nguồn gốc thịt heo tại cơ sở giết mổ và chợ đầu mối lớn của thành phố.