TV& VIDEO

truy xuất nguồn gốc

TP.HCM siết chặt quản lý ATTP từ việc truy xuất nguồn gốc

TP.HCM siết chặt quản lý ATTP từ việc truy xuất nguồn gốc

VTV.vn - Ban quản lý các chợ tại TP.HCM đang tích cực rà soát từ việc truy xuất nguồn gốc, siết chặt lại các khâu có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm.