TV& VIDEO

truyền dữ liệu

Gần 14.800 xe bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác 1 tháng

Gần 14.800 xe bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác 1 tháng

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xử lý vi phạm đối với 15.874 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 14.782 xe.