TV& VIDEO

truyền hình trả tiền

Truyền hình trong kỷ nguyên số: Chúng ta cần phải thay đổi

Truyền hình trong kỷ nguyên số: Chúng ta cần phải thay đổi

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN tại Hội thảo "Xu hướng phát triển của truyền hình và Internet trên thế giới" trong khuôn khổ LHTHTQ 37