TV& VIDEO

truyền hình truyền thống

Truyền hình thời kỷ nguyên số và những con số biết nói

Truyền hình thời kỷ nguyên số và những con số biết nói

VTV.vn - Những con số dưới đây đều chứng minh một điều: Kỷ nguyên số đang ngày càng tác động mạnh mẽ tới cách làm và cách xem truyền hình.