TV& VIDEO

truyền hình tương tác

Truyền hình tương tác - Chiến lược phát triển của truyền hình hiện đại

Truyền hình tương tác - Chiến lược phát triển của truyền hình hiện đại

VTV.vn - Truyền hình tương tác được xem là xu thế của truyền hình hiện đại. Rất nhiều kênh truyền hình đã chọn truyền hình tương tác trở thành chiến lược phát triển.