TV& VIDEO

truyền thanh

Đài truyền thanh một số nơi ở Hội An nhiễu sóng Trung Quốc

Đài truyền thanh một số nơi ở Hội An nhiễu sóng Trung Quốc

VTV.vn - Tại phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam, người dân gần đây bất ngờ nghe phát tiếng Trung Quốc trên mạng lưới truyền thanh không dây.