TV& VIDEO

truyền thông số

VTV tổ chức Hội thảo nghiên cứu triển khai hệ thống liên kết giữa truyền hình và internet

VTV tổ chức Hội thảo nghiên cứu triển khai hệ thống liên kết giữa truyền hình và internet

VTV.vn - Ngày 21/2, tại Tòa nhà Trung tâm THVN, Đài THVN tổ chức Hội thảo nghiên cứu triển khai hệ thống liên kết giữa truyền hình và internet.