TV& VIDEO

Truyền thông xã hội

Bí quyết để domino đổ và đứng dậy

Bí quyết để domino đổ và đứng dậy

VTV.vn - Một đoạn video được đăng tải cho thấy một dãy domino khổng lồ gồm 7.500 chi tiết sau khi đổ xuống đã có thể tự đứng ngược trở lại.