TV& VIDEO

Truyền thông xã hội

Indonesia yêu cầu Facebook nộp dữ liệu

Indonesia yêu cầu Facebook nộp dữ liệu

VTV.vn - Quốc hội Indonesia đã ra yêu cầu Facebook bàn giao kết quả kiểm soát rò rỉ dữ liệu người dùng Faceebook tại Indonesia.