TV& VIDEO

Truyền thông xã hội

Trung Quốc tiến hành điều tra Tencent, Baidu và Weibo

Trung Quốc tiến hành điều tra Tencent, Baidu và Weibo

VTV.vn - Cơ quan giám sát Internet Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ nghi vấn về các vi phạm trong dịch vụ tin tức của Tencent, Baidu và Weibo.