TV& VIDEO

truyền thông

Khủng hoảng truyền thông mạng xã hội

Khủng hoảng truyền thông mạng xã hội

VTV.vn - Nhiều tin đồn trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng lớn đến danh dự cá nhân và uy tín của tổ chức với hậu quả nặng nề trong thời gian ngắn.