truyền thống

Đi lễ chùa, hiểu đúng để làm đúng

Đi lễ chùa, hiểu đúng để làm đúng

VTV.vn - Việc hiểu đúng ý nghĩa của việc đi lễ chùa sẽ giúp chúng ta tránh lãng phí tiền của, thời gian và không có những hành vi đi ngược lại giáo lý tốt đẹp của nhà Phật.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive