TV& VIDEO

truyền thống

Wimbledon và những truyền thống mang tính bắt buộc

Wimbledon và những truyền thống mang tính bắt buộc

VTV.vn - Hôm nay 09/7 là ngày chủ nhật và theo thông lệ, Wimbledon sẽ không thi đấu. Điều này là truyền thống ngay từ khi giải đấu được ra đời.