TV& VIDEO

truyền thông

Thúc đẩy các quyền và giảm bất bình đẳng nhờ công nghệ thông tin và truyền thông

Thúc đẩy các quyền và giảm bất bình đẳng nhờ công nghệ thông tin và truyền thông

VTV.vn - Tọa đàm quốc tế về "Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội và giảm bất bình đẳng" đã được tổ chức.